L’experiència i el coneixement de Nae li permeten oferir un ampli ventall de serveis orientats a la consecució de millores objectives.
L'objectiu principal de Nae és el desenvolupament del Negoci dels nostres clients. Per això, s'identifiquen i analitzen les necessitats i es realitzen les propostes tecnològiques i de costos òptimes que augmenten la productivitat. Gràcies a l’equip altament format i experimentat que tenim a Nae, és possible desenvolupar plans estratègics innovadors que permetin als nostres clients créixer eficientment. Nae aporta als seus clients solucions en tres àmbits dins dels Models de Negoci: Estratègia, Eficiència Comercial i Mercat. Les solucions Nae dins d’aquests tres entorns són:

  • Planificació estratègica
  • Model de costos i anàlisi de rendibilitat
  • Avaluació d’inversions i alternatives de negoci
  • Desenvolupament de plans d’acció comercial
  • Plans directors d’infraestructures
  • Benchmarking de models de negoci, productes i mercat
  • Suport en la identificació i definició de nous Productes i Serveis
  • Gestió i optimització del portfoli