> la nostra companyia
> la nostra visió
Nae és una consultora global en l’àmbit de la societat de la informació que compta amb un equip altament experimentat, que treballa per contribuir a l’èxit de l’estratègia dels nostres clients gràcies al seu coneixement de la Tecnologia, l’Organització, els Processos i els Models de Negoci. El valor afegit que aporta Nae es basa en la qualitat i la competitivitat aplicades de forma real.

Nae no desenvolupa, integra o comercialitza cap maquinari o programari, ni tampoc pertany o depèn de cap grup més gran, el que assegura una total independència en el seu treball.
Avui en dia, el constant avanç en el sector de les telecomunicacions, fa que sigui necessari disposar d’una interacció dels coneixements de diferents àrees de treball, tant a nivell tecnològic com funcional.

Nae és una consultora que acompanya als seus clients en els processos d’evolució i canvi, unint els seus coneixements a l’experiència dels seus clients, permetent afrontar d’una manera més ràpida i controlada els reptes del seu negoci.

Les solucions aportades per Nae són integrals, aplicades d’una manera pràctica i eficient que permet a les organitzacions una millora en el desenvolupament de les seves funcions i, per tant, oferir un millor servei als seus clients finals.

Gràcies a la seva visió global del sector de les telecomunicacions, es generen efectes sinèrgics i relacions a llarg termini que permeten als clients obtenir beneficis més alts i una alta satisfacció en el treball desenvolupat.